Denne folder er baseret på en kvalitativ undersøgelse i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt på Aalborg Universitet. 

Ældre efterladte defineres i denne rapport som personer over 65 år bosiddende i Danmark, der har mistet deres ægtefælle.

Idéen til undersøgelsen er udsprunget af mange års praksiserfaring med sorggrupper for ældre efterladte. Ligeledes er motivationen for at foretage denne undersøgelse udtalelser fra ældre efterladtes om, at de ikke bliver mødt og forstået i deres sorg. En gennemgang af aktuel viden, litteratur og forskning omhandlende ældre efterladte i Danmark viser, at ældre efterladte har en overhyppighed af ensomhed, depression og selvmord.

Denne folder formidler viden fra en kvalitativ undersøgelse, af ældre efterladtes egen beskrivelse sorgen efter deres ægtefælles død. Undersøgelsens resultater er sammenskrevet i en refleksionsteori til professionelle (og andre), der møder ældre efterladte.

Målet med denne folder er, at refleksionsteorien kan give inspiration og benyttes som et konkret redskab til professionelle, politikere og pårørende til ældre efterladte.

Der er afslutningsvis indsat et kort metodeafsnit, hvis der ønskes mere viden om undersøgelsens metodiske overvejelser.

 

Folderen kan hentes her...

 Refleksionsteori forside